ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ AIR BAND

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ     ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΤOWER   WEST................................136.275

TOWER   EAST......................................118.625

ARRIVAL  WEST.............................119.100

ARRIVAL  EAST....................................118.475

RADAR DIRECTOR WEST...........121.400

RADAR DIRECTOR EAST..................118.475

DEPARTURE RADAR.....................118.300

ATIS.........................................................136.125

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ   ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΓΡΙΝΙΟ m.  .....................................123.650

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  tower .............123.800

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ  m.   .......................123.500

ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ  m.  tower........................120.650

ΑΡΑΞΟΣ m........122.100 -125.500 - 121.500

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ tower ...........................124.850

ΑΘΗΝΑ tower  ..................................118.100

ΑΘΗΝΑ ap.  ..........................................119.100

ΑΘΗΝΑ control  ...............................121.700

ΑΘΗΝΑ control  ...................................124.470

ΑΘΗΝΑ control  ...............................126.120

ΑΘΗΝΑ control  ...................................125.200

ΕΛΕΥΣΙΝΑ  m.  tower.......................120.150

ΗΡΑΚΛΕΙΟ tower ................................120.850

ΖΑΚΥΝΘΟΣ  tower ..........................125.425

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  tower ......................118.100

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ap.  ................................119.850

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  gd.  .........................131.700

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ap.  ......................120.800

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  control ....................131.320

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  acc  .....................125.900

ΙΩΑΝΝΙΝΑ tower  ...............................132.200

ΙΚΑΡΙΑ  tower  ..................................122.300

ΚΑΛΑΜΑΤΑ m.  ..................................120.750

ΙΩΑΝΝΙΝΑ   acc................................128.075

ΚΑΡΠΑΘΟΣ tower  .............................123.200

ΚΗΘΗΡΑ  inf.  ...................................123.250

ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ  tower  ......................122.900

ΚΑΣΟΣ tower ....................................123.200

ΚΑΒΑΛΑ m.  ........................................118.400

ΚΑΣΤΟΡΙΑ  tower  ...........................118.400

ΚΑΣΤΟΡΙΑ  inf.  ..................................118.400

ΚΑΒΑΛΑ m.  acc...............................125.900

ΚΕΡΚΥΡΑ tower  .................................120.85

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ tower  ........................122.250

ΚΩΣ tower  ..........................................121.050

ΚΕΡΚΥΡΑ ap.  ...................................122.350

ΚΟΖΑΝΗ  tower  .................................119.700

ΚΩΣ ap.  ............................................119.950

ΛΕΡΟΣ  tower  .....................................124.950

ΛΑΡΙΣΑ  m.  ......................................120.550

ΛΗΜΝΟΣ ap.  ......................................128.500

ΛΗΜΝΟΣ tower  ..............................118.200

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ m.  ......ΚΛΕΙΣΤΟ... ..120.900

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ  ......ΚΛΕΙΣΤΟ.......119.700

ΜΥΚΟΝΟΣ tower ................................118.750

ΜΕΓΑΡΑ  m.  ....................................123.500

ΜΥΤΙΛΗΝΗ  tower  .............................123.850

ΜΗΛΟΣ  tower  ................................122.250

N. ΑΝΧΙΑΛΟΣ m.  tower.....................122.100

ΝΑΞΟΣ  tower   ................................124.750

ΠΑΡΟΣ  tower  .....................................125.050

N. ΑΝΧΙΑΛΟΣ m.  app.....................120.350

ΠΡΕΒΕΖΑ  m.  ......................................120.450

ΡΟΔΟΣ  tower  .................118.200 - 121,500

ΡΟΔΟΣ  ap.  ..........................................120.600

ΡΟΔΟΣ inf.  ......................................118.100

ΣΑΜΟΣ  tower  ....................................124.100

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ  tower   ......................118.050

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ  app.  ..............................121.500

ΣΕΔΕΣ  m.  ........................................122.100

ΣΗΤΕΙΑ  tower  ....................................122.600

ΣΚΙΑΘΟΣ  tower  ............................123.250

ΣΚΙΑΘΟΣ  acc.  ...................................125.900

ΣΚΥΡΟΣ m.  .....................................123.200

ΣΥΡΟΣ  tower  .....................................118.850

ΣΤΕΦΑΝΟΔΙΚΑΙΟ  m.  ..................123.500

ΤΑΝΑΓΡΑ  m.  .....................................120.250

ΤΑΤΟΙ  (ΔΕΚΕΛΕΙΑ) m.  .................122.650

ΧΙΟΣ  tower ..........................................122.700

ΧΑΝΙΑ m.  tower................................121.100

SAMOS tower.......................................124.100

ΧΙΟΣ  acc ...........................................124.000

 

 

 

HOME